סמינרים, סדנות, קורסים ועוד

סמינרים, סדנות, קורסים ועוד

שעת סיפור באנגלית

כל יום חמישי בשעה 16:30

מיהו המשיח על פי התנ״ך?

תאריך לתחילת החוג עוד לא מוחלט