סמינרים, סדנות, קורסים ועוד

סמינרים, סדנות, קורסים ועוד

שעת סיפור באנגלית

שעת סיפור באנגלית

כל יום חמישי
בשעה 16:30 ...
מיהו המשיח על פי התנ״ך?

מיהו המשיח על פי התנ״ך?

תאריך לתחילת החוג עוד לא מוחלט ...