סמינרים, סדנות, קורסים ועוד

סמינרים, סדנות, קורסים ועוד

שעת סיפור באנגלית

כל יום חמישי בשעה 16:30

מיהו המשיח על פי התנ״ך?

תאריך לתחילת החוג עוד לא מוחלט

דור חדש של הורים

יום שישי, משעה 10:00 עד 14:00 13/4/2018